Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Nakladatelství Europa – Sobotáles cz.

Nakladatelství Europa – Sobotáles cz. je společným podnikem pražského nakladatelství Sobotáles a německého nakladatelství EUROPA – LEHRMITTEL. Nakladatelství Europa – Sobotáles se zaměřuje zejména na vydávání překladů učebnicové a odborné literatury z produkce nakladatelství Europa – Lehrmittel. Překládané tituly jsou upravovány a doplňovány především o české reálie tak, aby co nejlépe odpovídaly platným učebním osnovám na našich školách, ČSN i dalším českým normám a předpisům.

Tipy

Tkotz a kol.: Příručka pro elektrotechnika

Tkotz a kol.: Příručka pro elektrotechnika

Druhé české vydání je překladem už 24. německého vydání a je oproti předchozímu vydání z r. 2002 výrazně aktualizováno, doplněno a o cca 60 stran rozšířeno. Přináší obsáhlý, téměř encyklopedický souhrn základních vědomostí pro specializace v celé šíři elektrotechnických učebních i studijních oborů, jako je např. elektrikář, elektromechanik, mechanik silnoproudých zařízení, mechanik elektronik apod. Hlavní důraz je kladen na jasnost a srozumitelnost výkladu, která je podpořena zařazením velkého množství barevných obrázků, schémat zapojení, diagramů a popisů experimentů. Pro nové české vydání byl výklad doplněn tak, aby pokud možno odpovídal platným ČSN.

Kniha je určena především žákům SOU a SPŠ elektrotechnických, uplatnění však najde i mezi vyučenými pracovníky v elektroprovozech a dílnách, mistry, techniky i dalšími zájemci o elektrotechniku.

Rozsah 648 stran, 1500 obrázků a tabulek, formát B5, 2. české vydání (2006)

Cena: 925 Kč
e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.