Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Kontakt

Europa – Sobotáles cz. s.r.o.

U Slavie 4,
100 00 Praha 10
telefon: 271 732 408, 603 845 733
e-mail: sobotales@volny.cz

Kancelá?

nám. Svat. ?echa 10/1358
101 00, Praha 10
telefon: 272 734 141
mobilní telefon: 603 845 733

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.