Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

O nás

Nakladatelství EUROPA – SOBOTÁLES cz. s. r. o. bylo založeno ve 2. čtvrtletí r. 2002. Své síly při jeho vzniku spojilo německé nakladatelství EUROPA – LEHRMITTEL, Nourney, Vollmer GmbH z Haanu spolu s pražským nakladatelstvím Sobotáles.

S ohledem na skutečnost, že oba zakladatelské subjekty se profilují především v oblasti učebnicové literatury pro střední školy, zaměřuje se i nakladatelství Europa – Sobotáles prozatím zejména na vydávání překladů učebnicové a odborné literatury z produkce nakladatelství Europa – Lehrmittel. Překládané tituly jsou upravovány a doplňovány především o české reálie tak, aby co nejlépe odpovídaly platným učebním osnovám na našich školách, ČSN i dalším českým normám a předpisům. Časem by se však v produkci nakladatelství měly objevovat též učebnice a odborná i zájmová literatura z pera českých autorů. V kanceláři nakladatelství mohou zájemci získat bližší informace o jeho produkci i navázat kontakty s jeho pracovníky.

Do počátku roku 2006 vydalo nakladatelství 13 publikací většinou formátu B5 či A4, z větší části vybavených kvalitní tuhou vazbou. Všechny jsou bez výjimky celobarevné, vytištěné na kvalitním křídovém papíru, což má značný význam pro úspěšnou výuku. Vysoké polygrafické úrovni provedení odpovídají i vyšší prodejní ceny, které jsou na české poměry mírně nadstandardní. Při bližší prohlídce jednotlivých knih však zjistíte, že cenové relace nejsou nikterak nadsazené a že plně odpovídají rozsahu předkládaných informací i kvalitě provedení. V letošním roce by se v produkci nakladatelství měla objevit i nová, výrazně přepracovaná a aktualizovaná vydání některých úspěšných příruček, které před lety při svém 1. českém vydání vyšly v nakladatelství Sobotáles.

Přestože produkce nakladatelství Europa – Sobotáles je orientována především na středoškolské studenty, některé z dosud vydaných publikací svým obsahovým zaměřením i úrovní předkládaných informací dobře poslouží jako úvod do studia příslušné problematiky i vysokoškolským studentům a své čtenáře si jistě najdou i mezi absolventy škol a celou řadou dalších zájemců z praxe.

Závěrem našeho stručného představení vyjadřujeme přesvědčení, že naše nové učebnice i další odborná literatura budou malou, ale potřebnou kapkou v moři informací, která přispěje k potřebnému zlepšení stavu v oblasti odborných učebnic pro střední i vysoké školy, kde pro některé obory moderní učebnice a příručky z nejrůznějších důvodů dosud chybí.

Sídlo nakladatelství je na adrese U Slavie 4, 100 00 Praha 10, kancelář a sklad pak na adrese nám. Svatopluka Čecha 10, 101 00 Praha 10.


Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.